KHAANWAADAYE ASIF JAAHI KI BUZURG SAQSHIYAT

AAP KA ASLI ISMEY MUBARAK: Sahabzaada nawab Mir Mohammed Ali khan urf Sayyed Ahmed pasha sahab khibla al mutaqallis Ahmed jagirdar Akola barar.
AAP KA ISMAI TARIQAT:Hazrat khaja abul muzaffar Sayyad shah Mohammed Ali khaledi Naqsheybandi chishti al qadri soharwardi rafayee al husaine al hassani mutawakil loubali mud-e-zalla alali al maruff sahabzada peer Sayyad ahmed pasha ahmed khaledi sajjada nashin astaane ghouse –e- Deccan.
AAP KA SILSILAYE KHANDANI: Walid ki taraf se silsilaye aliya Naqsheybandiya hai aur walida ki taraf se hazrat shaik shahab uddin (RH) se hai istarha do silsilay Naqsheybandiya aur soharwardi do khandani silailay hai.
SAYYAD AHMED PASHA KE WALID KA ASAL NAAM: sahabzada nawab Mir zulfequar Ali khan sahab khibla (RH) urf ghouse pasha sahab (RH) jagir dar Akola barar.
SAYYAD GHOUSE PASHA KA ISMEY TAREEQAT: khaja abul khair Sayyad shah zulfequar ali sahab khibla (RH) almulakhib ghouse-e-Deccan jagir dar akola barrar amrawati kawal khaird aiwat mehal burhaan pur ke bade jagirdar thai, hazrat sahabzada pir Sayyad ghouse pasha qadri nakhsha-e-bandi nabirai hazrat nawab Sayyad khaja mir aewas khan bahadur khaswarat jang aetezadul mulk shams ul ulmaa aftabe jaha jo oulad-e-hazrat khajaye khajagan dastagir _e_jaha hazrat Sayyad khaja mohammed bahaouddin nakqshe bandi bukhari ke thai aur nabasaye hazrat shezada nawab mir gouhar ali khan bahadur mubara zul mulk mubarazad doula bahadur jo angrezo ke khilaf hind ki azadi ke lye jang kar nai wale pehle mujahed thai .
SAYYAD AHMED PASHA KE WALEDA-E-MUHATARMA KA ISMEY MUBARAK: Sahabzadi imteyaz unnisa begum dukhtar-e-sahabzada nawab mir sarfaraz Ali khan sahab nabir-e-shehzada nawab mubarazad daulla bahadur se hota hua hazrat nawab mir qamar uddin khan bahadur asif jah awwal shah Deccan hyderabad al hind se hota hua hazrat shaik –ul-shoyouk shaik shahab uddin soharwardi (RH) se silsilay khandani se ja milta hai.
SAYYAD AHMED PASHA AHMED KI WALDA AUR WALID KE MAZAAR-E-MUBARAK: In har do ke mazaraat aur chand ahle khandan ke mazarat apne aabai harwaad andurun ehata hazrat Sayyad shah shujauddin sahab khibla khadim gumbade shareef ke bilkul khareeb edi bazzar Hyderabad Deccan me jaha ziyarat gha faiz-e-aam hai.
SAHABZADA PIR SAYYAD AHMED PASHA AHMED KHALEDI SAJJADA NASHIN ASTAN-E-GHOUSE-E-DECCAN KI AUR UN KE AJDAAD KI SAWAANE UMRRI-O-SHIJRA KHANDANI SILSILA :
BAITH WO TARIKHAT-O-SHIJRA-E-SALASIL: Sayyad ahmed pasha ahmed khaledi ke ajdaad jo hindustan aye wo Turaan wo Bukharee se aye, Hazrat nawab mir Sayyad aewas bukari Naqshey bandi al muqatib nawab Sayyad khaja mir asadulla khan bahadur aewas khan ula wilayad jah ula ap ka nasabi taluq sayyad-ul-sadaat shah buqara se tha aur ap ke jadde aala hazrat khaja-e-khajaghan dastagir re jaha Sayyad khaja mohammed bohauddin Naqshey bandi buqari se ho ta hua hazrat Sayyadna immam-e-hassan azkare (ah)ho ta hua Sayyadna immam-e-jaffar-e-sadikh (ah) ho kar Sayyad o shohda Sayyadna immam-e-hussain (as)se milta hai.
NAWAB SAYYAD KHAJA MIR AEWAS BUQARE ULAA KA JAMAI : Jamai aewaz ke naam se aj bhi tashkhand me maujood hai ap ke hazaro murid aur khalifa thai chunachae mulla aewas waje aur mulla tahair ye nawab aewas khan bahadur ulaa ke mureed-o-khaleefa-oshagird thai ye har do khaleefa ki khad ro manzillad se in ke pir o mursheed ka mukham zahir hota hai mulla aewas ajje jo shahin shah shajaha aur shahin shah-e-allam gir aurang zaib ke musheer -e-khass the aur sahab-e-fatwa wo khaza aat per faiez thai shaik ul islam moin ul mulk ke ohdey per faaiz rahe alam gir jaise shaqsyat in ka adam wo ehteram qaayam rakhte hue in se guftagu karte thai.
SAYYAD ABDUL QAADAR BADAAYUNI: ka irshad hai ke khaja aziz ane alam alam shaik nawab asif jah bahadur ke jadde ala thai in ki hamsheera nawab saye khaja mir Eawas buqare ula ke jadd ke bhai hazrat khaja mulla na-e buqare shaik ul shuyouq allah ma –e- zama se beyahi gaye in ke batan se Sayyad khaja mir abul ma ale paida hue jo khaja azeez ane aalam shaik ke haqiqe bhaijai hote hai ye mera abul maale jo khaja azeez ane aalam jo in ke maamu hote thai ye in ke shagird hue aur maamu hi ke mureed-o-khaleefa hue aur daamad bhi hue ilme maan taq fiqa apne mursheed jo mammu bhi thai aur khusar bhi thai in se faizaan deeni-o-duniyavi haasil kye, Mir abul maali qaza aat per bhi fayez rahe senkhdo in ke bhi mureed-o-khulfa hue aur kayee kutub unho nai tasneef kiye jin ami mashhur kitaab hiss-bul-mufti sare alam me maqbuleyat rakhti hai khaja azeez ane alam na sirf silsilaye Naqsheybandiya me mureed-o-khaleefa thai balke app ki walda muhatarmaa ki taraf se khandanai Naqsheybandiya aap ka naniyal hai .
KHAJA SHAH ALAM BAHADUR JAD ASIF JAH BAHADUR: Khaja shah alam bahadur ki shadi Sayyad khaja mir aewas buqari ula ke dada ke bhai Sayyad khaja mir hyder ki ladki se hui UN ke batan se ek ladki do ladkey tawallud hue.
FARZAN-DE-AVVAL: khaja Mohammed bahauddin.
FARZAN-DE-DUVVAM: Khaja Mohammed abaid khulij khan bahadur.
DUQHTAR KA NAAM: Fatima begum, Sayyad Khaja aewas buqari ke taya se biyahi gai in ko kayee ladkiya aur ek ladka Sayyad neeyaz kalaan subai dar tawlid hue ye Sayyad neyaz khan kalaan ke hum sheera nawab Sayyad khaja mir aewas buqari ula al mukhatib nawab Sayyad asad ullah khan bahadur wilayad jah ula se biyahi gai un ke batan se nawab Sayyad khaja mohammed kammal al muqatib nawab Sayyad khaja mir aewas khanbahadur khaswaratjhang uzad daula etai zadul mullk shamsul ulma aftabe jaha hue aur dusrai farzand nawab saye khaja mohammed taher naqsh bandi buqari hai aewas khan Turaan se Hindustan aye bahadur ull ko kaye ladke larkiya thi magar in me se sirf do ladko ke hallat qalmand kye gaye hai jo hasbe zail hai.
SAYYAD KHAJA MOHAMMED KAMAAL AL MUQATIB NAWAB SAYYAD KHAJA MIR AEWAS KHAN BAHADUR KHURRD: Nawab Sayyad khajamir aewas khan bahadur qaswarat jung uzad daula aeteza dul mulk shams ul ulma aftab-e-jaha jo nawab khaja abid khullij khan bahadur ke haqeeqi damaad thai aur nawab mir qamaruddin khan bahadur shah-e-deccan hyderabad asif jhah awal ke haqiqe phupa wo haqiqe khusr thai aur khurabat hum jaddi bhi rakh tai thai.

NAWAB SAYYAD KHAJA MIR EAWAS KHAN BAHADUR KHURD QASWARATH JUNG UZAD DAULLA AITEZADUL MULK FARZAND SAYYAD KHAJA MIR AEWAS BHUKHARE ULA: Nawab sayyad khaja mir aewas khana bahadur qaswarad jung uzad daula aiteza dul mulk se nawab khaja shah alam bahadur jadde asif jhah bahadur nai apni nabiree khateja begum urf mareeyam begum ki shadi nawab khaja mir aewas khan bahadur khurd se tai farmaye in ke batan se nawab aewas khan bahadur ko panch ladke teen ladkiya paida hue.
LADKO KE NAAM:
1.Nawab sayyad khaja mir jamaal khan bahadur mathwar jung uzad daula.
2. Nawab sayyad khaja abdul momin khan bahadur khaswarat Jung.
3. Nawab sayyad khaja mir abdul hadi khan bahadur mansuur Jung zahirat daulla.
4. Nawab Sayyad khaj abdul rasheed khan bahadur himmat Jung
5. Nawab sayyad khaja abdul shaheed khan bahadur haibat Jung
DUQHTAR-E- AVVAL: 1.Sayyad sayad unnisa begum urf Bi begum.
DUQHTAR-E-DUVVAM: 2. Sayyad rabiya begum.
DUQHTAR-E-SUVVAM: 3. Sayyad bader unissa begum.
DUQHTAR-E- AVVAL: Sayyad sayad unnisa begum urf Bi begum dukhtar nawab sayyad khaja mir aewas khan bahadur khaswarat jung uzad daula eteyzadul mulk jo nawab mir qamar uddin khan bahadur asif jah avval shah-e-deccan hyderabad deccan se mansuub hue ye nawab asif jhah bahadur ki pehle bivi thai un ke batan se nawab asif jhah bahadur ko do ladke aur ek ladki tawallud hue.
Farzand-e-avval nawab hafiz panah al mukhatib nawab mir ghazi uddin khan bahadur feroz Jung Thai.
Farzand-e-duvvam nawab mir ahmed khan bahadur naser jung shaheed hue un ki shadi sayyada nawab begum dukhtar nawab sayyad khaja mir zaffar ull khan bahadur al mukhatib nawab roshanat daula bahadur Naqsheybandi khandan se thai jo khaja mir daard Naqshey bandi dehli jo kharabat-e-khareeba nawab aewas khan bahadur ke thai in ki ladki nawab begum ki shadi farzande duwam asif jhah nawab mir ahmed khan bahadur naser jung shaheed se hue.
SABI-E-AVVAL: Asif jhah ko azbatan sayyad sayad unissa begum mausuma badhsha begum in ki shadi nawab sayyad khaja baba khan bahadur jo umdda zada-e-buqara se thai jo nawab aewas khan bahadur se qarabat-e-qareeba rakhtai thai in ke batan se khaja baba khan ko nawab sayyad khaja mahmood khan bahadur qhutu-bul-umra qaisar-ul- mulk mansoor jung tawalud hue in ki shadi sayad unissa urf haji begum duqtare naser jung shaheed se hue.
FARZAND-E- AVVAL: Sayyad khaja mir aewas khan bahadur mausooma sayyad khaja mir jamal khan bahadur mathur Jung inko nau ladke do ladkiyan thi .ek ladki sayyad shah begum Jo nawab hidayath mohiuddin khan bahadur muzaffar Jung Thai jo nabasaye asif jhah bahadur se bihaye gai.
NAWAB SAYYAD KHAJA MIR JAMAL UDDIN KHAN BAHADUR MATHWAR JUNG IN KE BADE FARZAND JIN KA NAAM: Sayyad khaja mir aman ullah khan bahadur qaswar jung uzad daula tha- in ke farzand nawab sayyad khaja zahur ullah khan bahaduar thai in ko sayyad khaja mir shams uddin ali khan bahadur paida hue - in ke farzand nawab sayyad khaja hassan ali khan bahadur aewas khani jagir dar akola barar thai in ki shadi samsamad daula bahadur ki beti shehzadi ghafoor unissa begum se hui in se aulaad nahi hui doosre bivi sayyad sardar unissa begum Naqshey bandi ke batan se nawab sayad khaja mir imdaad ali khan paida hue in ki shadi shaizadi kareem unisa begum naberai shaizada nawab mir gouhar ali khan bahadur al mukhatib nawab mubarazzad daula bahadur se hui in ke batan se nawab sayad khaja mir zulfequar ali khan sahab paida hue in ki shadi sahabzadi imteyaz unisa begum dukhtar-e-sahabzada nawab mir sarfaraz ali khan bahadur naberi mubarazad daula bahadur se hui in ke batan se teen ladke aur do ladkiya hai .
LADKON KE NAAM:
1. Sahabzada nawab mir ikram uddin Ali khan urf Sayyad khaja pasha
2. Sahabzada nawab mir Mohammed Ali khan urf Sayyad Ahmed pasha
3. Sahabzada nawab mir imdad Ali khan urf Sayyad dastagir pasha.
LADKIYON KE NAAM: 1.Sahabzadi sayyad kareem unisa begum urf nawab pasha
2. Sahabzadi sayyad mahmood unissa begum urf iqbal pasha.
SAHABZADA NAWAB MIR ZULFEQUAR ALI KHAN SAHAB KE FARZANDE DUVVAM:
Jin ka naam Sahabzada nawab mir Mohammed ali khan urf sayyad ahmed pasha hai in ki shadi khursheed unissa begum se hui in ke batan se ek ladka aur ek ladki hai.
Ladke ka naam Sahabzada nawab mir moin uddin Ali khan urf Sayyad habeeb pasha aur Ladki ka naam Sayyad sayeed unissa begum urf Najma begum hai in ki shadi khaja Mohammed abdul muqtader urf mateen pasha jo Sayyad ahmed pasha ke haqeqi bhanje mureed-o-khaleefa thai, in ke batan se do ladke do ladkiya hai.
LADKON KE NAAM:
1.Sahabzada khaja Mohammed mukaram Ali urf Sartaj pasha jo hafez-e-quran bhi hai aur Ahmed pasha ke haqiqi nawase mureed-o-khalifa bhi hai.
2. Sahabzada khaja Mohammed tariq Ali urf oruj pasha.
LADKIYON KE NAAM:
1.Sahabzadi tamkanath Fatima urf SADIYA sahabzadi.
2. Sahabzadi tanveer Fatima urf SOFIA Sahabzadi.
SAHABZADA MIR MOIN UDDIN ALI KHAN URF SAYYAD HABEEB PASHA FARZANDE SAYYAD AHMED PASHA: Inki shadi sayyada seema Fatima se hui in ke batan se teen ladke paida hue
LADKON KE NAAM:
1.Sahabzada nawab mir zulfequar Ali khan urf Ghouse pasha hai.
2. Sahabzada nawab mir ikram uddin Ali khan urf khaja pasha hai.
3. Sahabzada nawab mir hyder Ali khan urf Asif pasha hai.
Dargha hazrath sahabzada pir sayyad ahmed pasha sahab ahmed kahledi sajada nashin Astaan-e-Ghouse -e-deccan al mukhatib hazrath khaja abul muzaffar sayyad shah mohammed ali khaledi chishti al qadri soharwardi naqshbandi rafai mutawakil laubali al hussaine al hassani un ki gumbade mubarak aur mazare mubarak ka naqsha takhrebaan tayar ho chuka hai is ki tayari ke liyai zamin ka inteqab ho na hai insha allah tala wobhi ankhareeb tayYar ho jaye gi .
SAHABZADA NAWAB MIR ZULFEQUAR ALI KHAN SAHAB URF SAYYAD GHOUSE PASHA KE FARZAND-E -AVVAL: Sahabzada nawab mir ikramuddin ali khan urf Sayyad khaja pasha in ki shadi Sayyad ruqiya begum in ke batan se ek ladka ek ladki hai , ladki ka naam Sahabzadi sayyad zakiya sultana jin ki shadi sahab zada nawab mir mahmood ali khan se hui un ke batan se do ladke teen ladkiya hai ,badai ladke ka naam sahabzada nawab mir hassan ali khan urf amir pasha jin ki shadi Sahabzadi sayyad rayees unissa begum se hui ,dusre ladke ka naam sahabzada nawab mir ahsan ali khan urf khusro pasha jin ki shadi sayyad asma sultana se hui in ko do ladke ek ladki hai.
ladikyou ke naam Sahabzadi sayyada rafat sultana (asra) in ki shadi nazeer nawab se hui jin ko ek ladki hai ,dusre ladki Sahabzadi iffat sultana (Azra) jin ki shadi jamel husain se hui jin ko teen ladke hai .tisri ladki ka naam farhat sultana(bushra) jin ki shadi mohammed nayeem uddin se hui jin ko teen ladke ek ladki hai.
Sahabzada ikramuddin ali khan ke ladke ka naam sahabzada nawab mir mustafa ali khan urf (majid pasha)ki shadi nikhat sultana se hui jin ko do ladke do ladkiya hai.
SAHABZADA NAWAB MIR ZULFEQUAR ALI KHAN SAHAB URF SAYYAD GHOUSE PASHA KE FARZAND-E -SUVVAM: Sahabzada nawab mir imdad ali khan urf dastagir pasha jin ki shadi sahabzadi ashraf unissa begum se hui jin ke batan se do ladke panch ladkiya hai. farzande awal Sahabzada nawab mir kamal uddin ali khan urf sayyad amjad pasha jin ki shadi sayyad azra fatima se hui in ko ek ladki arshiya fatima jin ki shadi sayyad aftab se hui in ko ek ladka ek ladki hai . Farzande duwam sahabzada mir mohi uddin ali khan urf arshad pasha jin ki shadi afrooz fatima se hui in ko teen ladke ek ladki hai.
Sahabzada mir imdad Ali khan ki ladkiyo ke naam:
1. Sahabzadi sayyad hashmath unnisa begum (maleka) jin ki shadi nawab mohammed riyaz udiin sidiqui se hui jin ko do ladke do ladkiya hai. 2. Sahabzadi sayyad imteyaz unissa begum (mehraj) Jin ki shadi kamil sahab se hui Jin ko chaar ladkiya hai.
3. Sahabzadi sayyad waheed unissa begum (nafees) Jin ki sahadi sayad munir uddin se hui in KO ek ladka do ladkiya hai.
4. Sahabzadi sayyad hafez khudrat unissa begum (shehnaz) Jin ki shadi Mohammed wasif sahab se hui Jin ko do ladke ek ladki hai.
5. Sahabzadi Sayyad hafez zeenath unissa begum (shabana) Jin ki shadi Mohammed majeed sahab se hui jin KO ek ladka ek ladki hai.

SAHABZADA NAWAB MIR ZULFEQUAR ALI KHAN SAHAB URF SAYYAD GHOUSE PASHA KI DUQHTAR-E-AVVAL: Sahabzadi sayyad kareem unissa begum urf nawab pasha ki shadi nawab khaja mohammed abdul wahab se hui in ko chaar ladke do ladkiya hai, farzand-e-awal Sahabzada sayyad khaj mohammed wajeeuddin ali khan (Sayyad afsar pasha) jin ki shadi shainaz begum se hui in ko ek ladki do ladke hai. Farzandh-e-duwam sahabzada khaja Mohammed abdul raheem (taher pasha) Jin ki shadi sayyad habeeba Fatima se hui jinko ek ladka do ladkiya hai.
Farzand-e-suwaam sahabzada khaja Mohammed abdul muqtader (late mateen pasha) jo damaad ahmed pasha ke thai in ki shadi sayyad sayeed unissa begum se hui urf najma se hui jin ko do ladke do ladkiya hai.
Farzand-e-chaharum shabzada khaja mohammed abdul sattar (sajid pasha) jin ki shadi shmeem sultana se hui jin chaar ladke do ladkiya hai.
Bade ladki ka naam sahabzadi sayyad aheed unissa begum (late shaheen) Jin ki shadi nawab mir fida Ali se hui thi jin ko panch ladke hai.
Doosre ladki ka naam sahabzadi khair unissa begum (Anjum) Jin ki shadi Mohammed mushtaq (mehraj) se hui jin ko do ladke ek ladki hai

SAHABZADA NAWAB MIR ZULFEQUAR ALI KHAN SAHAB URF SAYYAD GHOUSE PASHA KI DUQTHARE DUVVAM: Sahabzadi sayyad mehmood unnisa begum urf iqbal pasha jin ki shadi Sahabzada nawab mir hyder ali khan taluqa himayu jhah bahadur se hui in ke batan se do ladkiya hai, dukhtar-e-awal Sahabzadi rafeeq unissa begum jin ki shadi ahmed bin omer masqate se hui jin ko teen ladke hai.
Duqtqar-e-duwaam Sahabzadi shafeeq unissa begum Jin ki shadi sahabzada nawab mir yawaar Ali khan urf jhangir nawab se hui jin ko teen ladkiya do ladke hai.

TAARIQ-E-WILLADATH SAYYAD AHMED PASHA AHMED KHALEDI :
Taariq-e-wiladath 1st augest 1932 mutabiq 27 rabi-ul-awal 1351 hijri mutabiq 26 shehrewar 1341 faslli baroz-e-doshamba ba waiqt fajer ba muqam hyderbad deccan al hind andruun mohalla doodh khana allah rakhi begum nazd kotla alija doodh khana allah rakhi begum bait-ul-ghouse me hui chunache takhadus maab muhataramul mukham alhaj sayyad hafez jamat ali shah sahab khibla Naqsheybandi nai per syed ahmed pasha ahmed khaledi ko jab ke in ki umar 11/2 ya 2 saal ki thi hazrath khibla peer sahab nai ahmed pasha ko apna farzand de ruhi farmaye qair farmaye pir sahab ki duao ka asar ye hua ki aap ne bachpaan se hi sanjid gi matanath wazadari hardil azzizi aur jasbaye llillahiyat rooz afroz tarakhi karta gaya jab aap ki umer 7 saal ki hui to aap ne qurane paak ka daur mukamil kya aap ki talim madarse aiza malakpet se matric tak rahi aap sports me bhi bad chad kar hissa lete thae fateh ki haiseyat se rehkar kayi inammat haasil kye football aur batmantin me champian kehlate the aur aap ko warzish ka bhi shoq tha 17 saal ki umer me taleem dine-o-duniyawi -o-fun sipahagire me fareghul tehsil hue aur hamesha badon ka adab aur choto per shafakhat aap ka maamool raha.

TAARIQ-E-JANASHIN HASB AMAL DARAMAT KHANDANI :
Sayyad ahmed pasha khaledi ko aap ke walid-e-buzrugwar sahabzada pir sayyad ghouse pasha ghouse qadri ghouse-e-deccan jo apne hi walid ke sajjada nashin thai jin ka naam hazrat khaja shah abu sayyad khaja sayyad mir imdad ali sahab khibla qadri al maruf nawab sahab jagir dar akola barar thai jis ka assal naam sahabzada nawab sayyad khaja mir imdaad ali saha khibla jo hazrat sayyad pir mustafa sahab khibla qadri qutu-bul aqtab baghdadi, baghdade shareef me hi mureed-o-khaleefa hue jin ke peer bhai sayyad shah saif uddin sahab khibla qadri aur sayyad shams uddin sahab khibla ajis nawaz mehboob-e-rabani sayyad abdula shah sahab khibla walid-e-hazrat sayyad shah badsha mohiuddin wajudi shah sahab ke thai aur khaja dilawar ali shah sahab khibla nacharam ye sab ek dusre ke peer bhai thai in ke sajjada nasheen sahabzada peer sayyad ghouse pasha sahab khibla thai aur mureed-o-khaleefa silsila biyabani me hazrat shah basheer uddin sahab khibla biyabani ke mureed-o-khaleefa-e-awal thai in ke janashin sayyad peer ahmed pasha ahmed khaledi sajjada nashin hue rasmey sajjada nashin walid sahab khibla nai apne aine hayaat hi me 16 rabi-us-sani 1375 hijri 13 july 1968 iswi 13 shehrewar 1377 fasli me ba muqam bait-ul-ghouse doodh khana allah rakhi begum me baad namaze asar rubaru hazeran-e-manjelis mashayaqin-o-uzam ulmaaye-e-aekram wo faqraye bakirdar rafai o sar guru fuqra ki mojud gi me apna janasheen kharar de kar janasheni ki rasm ada farma kar sanad-e-khilafat ata farmaayi .

SAYYAD AHMED PASHA KI TARIQ-E-BAIT HAZRAT KHALED BIN JANISAR YAR JUNG:
Sayyad ahmed pasha apne walid-e-buzrughwar ki hidayat per jab ke aap ki umer mushkil se 20 sall ki thi ba tareq 20 zihajja 1372 hijri mutabeq 31 augest 1953 iswi shehrewar 1362 fasli barooz-e-doshamba pir-o-murshed hazrat khaja abul faiz shah mohammed khaled wajudi shamsi al maruf khaled bin janisar yar jung ke daste aghdas per bait farmaye ullum-e-bateni ki takmill ke baad hazrat per-o-murshed khibla nai aap ko umre di ke ek saal baad qirqa khilafat -o-sanate khilafat se sarfaraaz farmaye jab ke aap ki umer 21 saal ki thi .

SAYYAD AHMED PASHA KI TAARIQ-E-KHILAFAT: Tariq-e-khilafat wo sanat-e- khilafat batariq 11 rabius sani 1374 hijri(m) 17 december 1954 ,1364 fasli baroze shamba hazrat per-o-murshed sahab khibla ne aap ki dastar bandi farma kar qarqe khilafat wo sanate khilafat se sarfaraz farmaye. Jab se hi loog jauq dar jauq aap ke hal akar silsilaye bait-o-tariqat me dakhil hone lage.sahabzada peer sayyad ahmed pasha ahmed khaledi sajjada nashin ke khandan-e-Naqsheybandiya me shahin shaho aur badshao wa khandan asif jah bahadur ki bait-e-tariqat wa khilafat waghira.
1. Hazrat sultan mahnood ghasnawi KO hazrat khaja abul Hassan qurqani Naqshey bandi (RH) se bait ka sharf haasil tha.
2. Halaku khan bin tuli khan bin changes khan Islam qubul kye in ka naam Ahmed khan rakha Gaya.
3. Amir Taimur hazrat sayyad khaja bahauddin Naqshey bandi buqari ke mureed Thai.
4. Hafez shirazi hazrat sayyad khaja Mohammed bahauddin Naqshey bandi ke mureed Thai.
5. Shahin shah-e- Babar hazrat khaja obaid Ulla ehrar Naqsheybandi ke .
6. Shahin shah-e-akbar hazrat shaik Ahmed sarhindi mujda dayef sani Naqshey bandi ke mureed Thai.
7. Shahin shah-e-jahanger bhi shaik Ahmed sarhindi mujda dayef sani ke mused Thai.
8. Shahinshah-e- shahjaha hazrat khaja masum Naqshey bandi ke mureed Thai rewayat degaar me sayyad mulla shah qadri ke Thai.
9. Shahin shah ourang zaib alam gir aur in ke dono farzand bhi aur in ki beti zaib unissa begum khaja masoom Naqsheybandi (RH) ke mureed thai rewayat digar me khaja saif uddin Naqsheybandi (RH) ke mureed thai, khandane asif jahi ko bhi is silsilaye Aliya Naqsheybandiya me hi bait-o-khilafat ka sharf haasil tha shah farroq sayyad hazrat hujjat ullah sani Naqshey bandi ke mureed thai nawab khaja ismail shaik mureed-o- khaleefa khaja amman Naqsheybandi ke thai nawab khaja mohammed abid khulij khan bahadur aap mureed-o-khaleef khaja ammin baba Naqsheybandi ke thai nawab asif jah bahadur mureed-o-khaleefa khaja nizam uddin auliya aurangabad ke thai Nawab mir gaziuddin khan bahadur fairoz jung farzand asif jah bahadur aap mureed-o-khaleefa hazrat mulana faqer uddin faqre jaha ke thai aur aap munakhib faqriya ke musannif bhi thai nawab mir nizam ali khan bahadur aur aap ki walida hazrat shah ibne shuttari ki qidmat me aksaar hazri dya karte thai nawab naserat dulla bahadur sayyad shah noor uddin qamis al qadri ke murid thai ,nawab mubarazat dulla bahadur sayyad mohammed ahmed qadri balrelli shareef ke mureed-o-khaleefai khass thai aur aap ke bhi sainkdo mureed-o-khaleefa thai aur aap sahaib-e- kamal thai , Nawab mir mahboob ali khan bahadur qutub-e-deccan hazrat miskin shah sahab Naqsheybandi (RH) mureed thai aur silsilai qadriya me sayyad shah fazal ullah qadri ke mureed thai.
khaja mir daard ka khandan aur sayyad ahmed pasha ahmed khaledi ka khandan aur sayyad gulam hussain sahab khibla sardar baig ke naam se mashoor hai aap ki dargha bhoigudai me hai aur khaja rehmatullah nayeb-e-rasool allah (RH)ye sab ke sab khandani Naqshey bandia se hai aur ye sab humjaddi hai mukhtasar se hallat khalmand kye jarahe hai ye sab nawab sayyad khaja mir aewas khan bahadur ke khandan se hai.

NAWAB MIR BARKAT ALI KHAN BAHADUR MUKARAM JAH SE MULAKHAAT:
Mukaram jha bahadur se Sahazada per sayyad ahmed pasha sahab ahmed khaledi 2 rajab 1387 hijri (m) 7 october 1967 iswi (m) 7 azar 1377 fasli bamukam daulaat khana mukaram jah bahadur barooze shamba raat 8:30 ko mulakhat hui jo takhreban ek ghanta rahi waqt-e-waapasi mukaram jah bahadur nai sahabzada peer sayyad ahmed pasha se farmaye ke mujhe aap jaise buzrug shaksiyat dua ki zaroorat hai.

RAWANGIYE GHILAFE MUBARAK AJMERE SHAREEF KI TAQREEB KE WAQT :
In tammam ki safa bandi sahabzada peer sayyad ahmed pasha nai farmai ba tareq12 augest 1972 (M) 20 rajab 1392 hijri barooze shamba bamukham mughal pura chille shareef ghareb nawaz me , Sahabzada per sayyad ahmed pasha khaledi consil journal eran doctor muqtadari aur mla alhaj sait ibrahim bin abdulah masqati aur mla sayyad hassan shafi ahmed alhaj sarif mohammed saha advocate aur sayyad hassan bairister aur sri vastava sahab director central excise ki safa bandi farmaye istarha safabandi 21 augest 1973 iswi baroze shamba 21 rajab 1393wo 21(M)1382 fasli bamukham moghal pura chilla sarif ghareeb nawaz me nawab mir akber ali khan sahab baristor utter pradesh ki safa bandi badast sahabzada peer sayyad ahmed pasha ahmed khaledi farmaiye ,batariq 27 zilhjja 1423 hijri(m) 1march 2003 bataqreb-e- urse shareef hazrat ghouse-e- deccan ba mukham bait-ul-ghouse doodh khana allah rakhi begum me raat 11:00 baje zarbat wa rafai se qabl janab sayyad bhkhar hussain sahab sakin musheerabad mehelah resale abdullah chair men congress commite andhra pradesh akhleyati sel ki safabandi amal me aye , badaste sahabzada ahmed khaledi.

TAARIQ-E-WISAL HAZRAT GHOUSE-E-DECCAN:
Hazrat sahabzada peer sayyad ghouse pasha sahab khibla ghouse-e-deccan 24 january 1974 iswi mutabiq 29 zilhajja 1393 hijri (m)24 ,1343 fasli barouzai jumerat baad namaze fajer hua aur tadfeen in ke abaye hardhwad andurun aehate sayyad shah shujauddin sahab khibla me qadim ghumbad ke khareeb ammal me aye ba muqam edi bazaar hyderabad, har maah hillali ki 15 taiq mahana fateha hua karte hai zohar ta maghreb manjlees-e-darwod-e-shareef baat maghreb tanaul aitam baad isha halqa zikr-o-fikr ke baad mehfil-e-sama munakhid hote hai, aur har saal sayyad ahmed pasha ahmed khaledi Apne walid-e-buzrugwar ka urse shareef 27 zilhaja ko nihayat aqidath ka saat anjam daitai hai jis me saykado ki tadad me log bila lahaz mazheb _o_ millath shareek ho kar faiz yab hotai hai .
Aap shairay sa bhi dilchaspi rakhtai hai ap ka taqalus ahmed hai chunacha ap ka majmua tajalli-e-sukhan ka nam sa shaya ho choka hai aur eak kataab tajalliyaat -e-Naqsheybandiya ka nam sa shaya hua hai aur eak kitaab rashat -e-qadriya ka nam sa an khareeeb shayi honai wali hai ap ke walid sahab ka sandal-e- shareef har saal 27 zilhaj ba muqham baitul ghouse androon dood khana allah rakhi begum kotla alija se thik baad asar sandal-e-shareef bar aamat hota hai jis me sainkdo ki tadaat me log juloos sandal-e- shareef me shareek hotai hai jis me oont ghodai aur jhandai mubarak marfa wa rafayi fukhra wagaira aur police ka intaizam rahta hai , hazrat sayyad ahmed pasha sahab khibla ahmed quadri khaledi hamra juloos papiyada baraye bibi bazar talab katta mir jumla se hota hua bhava ni naga police station se hota hua railway bridge,zohra bi ki dargah se anmol hotel se dargah-e- Shuja uddin shab ka ahaatey me pahunchta hai baad ba muqam Baitul Ghouse tanawool ta aam hota hai uskey baad mashaghel rafaaiya ka aagaz hota hai, aur mahefil-e- Samaa hoti hai dosra din cheragha hotai hai.

SAHABZADA PEER SAYYAD AHMED PASHA AHMED KHALIDI KA SHIJRA-E- KHANDANI-WALIDA KI TARAF SE : Sahabzada peer sayyad ahmed pasha ahmed khalidi sajada nasheen asthana-e- ghouse -e- deccan in ka asal nam sahabzada mir mohammed ali khan amed pasha (bin) sahabzadi imtiyaz unnisa begum (bintai) sahabazada nawab mir sarfaraz ali khan sahab (bin) nawab shazada mir abad ali khan bahadur (bin) shazada nawab mir gauhar ali khan bahadur mubaraz jung mubaraz-ul-mulk mubaraz daula bahadur asifjahi(bin) nawab mir akber ali khan bahadur secander jah (bin)nawab mir nizam ali khan nizam ad dulla fatehiyab jung(bin)nawab mir qamar uddin khan bahadur asif jhah awal shah hyderabad deccan (bin)nawab mir shahab uddin ali khan bahadur almuqtib nawab gazi uddin khan bahadur feroz jung (bin)nawab khaja mohammed qulij khan bahadur shahid (bin)khaja azeezan mir ismail alam shaik almukhtib khaja shsh alam bahadur (bin) khaja azeezane alam aladaad (bin)azeezane alam shaik abdul raheem (bin)shaik mohammed momin (bin)shaik mohammed durvesh(bin)shaik javeed sani (bin)shaik fateh ulla salis (bin) shaik javeed sarmast sani (bin)shaik fateh ullah sani (bin)shaik najeeb ullah(bin)shaik fateh ullah ula (bin)shaik allauddin (bin)qutub ul aqtab shaik zain uddin (bin)abbu mohammed hafz(bin) shaik ul shoyukh omer shahab uddin soharwardi(bin)mohammed al kubrra(bin)shaik mohammed abdulla baghdadi(bin) qasim ali rumi naser uddin nasar (bin)mohammed qasim (bin)abdullah al nasar(bin)abdul rehman makki (bin) abul qasim faqiya (bin)mohammed amir ul momineen sayyadna abbubakkar siddiq (RA)khale fa-e-rasool allah sallalahualihiwasallam.
SHAB-E-QADER KE TALUQ SE SAHABZADA PEER SAYYAD AHMED PASHA SAHAB KIBLA KA WAAS T.V. PER:
batariq 7 may 1987,2 baje din ke tha aur raat me yahi program 8:10 per bataya gaya.

KHANDANE AEWAS KHAN BAHADUR ULLA KE CHAND QATAB YAFTA SHAQSIYATYE HASBE ZAIL HAI.
1. Nawab sayyad khaja mir aewas khan bahadur ulla al mukhatib sayyad khaja mir asad ulla khan bahadur uzad daulla bahadur etai zadul mulk aftab-e-jaha wilayad jah ulla.
2. Nawab kamal uddin khan al mukhatib nawab sayyad khaja aewas khan bahadur qurd khaja abid qulij khan bahadur ke haqiqi damaad Thai aur nawab mir qamar uaain khan bahadur asif jah-e-awal shah-e-deccan ke haqiqi phupa WO haqiqi khusar Thai.
3. Nawab sayyad khaja mir jamal uddin khan bahadur mathuwar Jung uzad daulla.
4. Nawab sayyad khaja abdul momin khan bahadur qaswarat Jung.
5. Nawab sayyad khaja mir abdul hadi khan bahadur munawar Jung uzad daulla.
6. Nawab sayyad khaja mir abdul rasheed khan bahadur himaat Jung.
7. Nawab sayyad khaja abdul shaheed khan bahadur haibat Jung.
8. Nawab sayyad khaja mir abdul samad khan bahadur himat Jung maozizath daulla.
9. Nawab sayyad khaja mir amaan ullah khan bahadur khaswarah Jung uzad daulla.
10. Nawab sayyad khaja mir zafar ullah khan bahadur roshanad daulla jad nawab sayyad khaja mir Dard dehalvi.
11. Nawab sayyad khaja mir shujaat Jung bahadur faqarad daullah.
12. Nawab sayyad khaja mir munawar Ali khan bahadur muftakharrat daulla munawar Jung.
13. Nawab sayyad khaja mir himayu ali khan bahadur faqreyab jung.
14. Nawab sayyad khaja mir yawaar ali khan bahadur yawar jung.

SAYYAD AHMED PASHA AHMED KHALEDI KA SHIJRAI KHANDANI:
Walid-e-buzrughwar sayyad khaja mir zulfequar ali khan sayyad ghouse pasha jagir dar akola barar: Sahabzada mir mohammed ali khan al maruf sayyad ahmed pasha Naqshey bandi qaledi (bin)Sahabzada mir zulfequar ali khan urf ghouse pasha (bin)Sayyad khaja mir imdad ali khan urf nawab sahab(bin)Sayyad khaja mir assan ali khan (bin)Sayyad khaja shams uddin ali khan (bin) Sayyad khaja mir zahur ullah khan mehboob allah(bin)Sayyad shah khaja mir amaan ullah khan(bin)khaja mir jamal uddin khan (bin)Sayyad khaja kamaal al mukhatib sayyad khaja mir aewas khan bahadur qaswarat jung uzad daullah aetezadul mulk shams ul ulma aftab-e-jaha(bin)Sayyad khaja mir aewas bukhare Naqsheybandi wilayat jah ulla(bin)sayyad sultan ahmed sani (bin)sayyad khaja mirak (bin)Sultan ahmed ulla (bin)Sayyad qasim (bin) Sayyad shaban (bin)khaja abdullah(bin)Sayyad khaja zain ul abaidin mushkil kusha Naqshey bandi bukhare mushkil kusha dastageer-e-jaha khaja khawja-e- khajagan Sayyad shah mohammedbohauddin Naqshey bandi buqari (bin)Sayyad mohammed bukhari (bin)Sayyad jallal uddin bukhari (bin) Sayyad burhan uddin (bin)Sayyad mehmood (bin)abdullah (bin)Sayyad zain ul abaidin sayyad balaq (bin)sayyad taqi sufi baghdadi (bin)sayyad faqar uddin (bin) Sayyad ali akbar(bin)Sayyad immam-e-hassan askare (as) Aap ka asli ismey mubarak sayyad hassan kunait abu muhammed laqab khas al siraj askari (bin) sayyad immam ali naqi (as) aap ka asal ism sayyad mohammed kunait abu jaffer laqab taqi (bin)immam-e-taqi sayyadna immam musa raza ap ka asal ism ali kunait abu mohammed lqab musa raza (as)(bin)Sayyadna imam musa kazam (as)(bin)imam-e-jaffer sadiq aap ka asal ism jaffer kunait abu abdullah laqb sadiq (bin) sayyadna immam mohammed baqer (as)asal ism mohammed kunait abu jaffer laqb bakher(bin)Sayyadna immam zain ul abaidin (as)asal ism ali kunait abu mohammed abul hassan abul qasim laqab(bin)Zain ul abaidin Sayyad ul sajjedin(bin)Sayyadna imame hussain (as) sayyad uz shohda sahebai karbala asal ism hussain kunait abu abdullah laqab sayyad uz shohda (bin)Sayyadna ali karam ullah wajhe al kareem asal ism ali kunait abul hassan abu turab hyder-e-karrar asad ullah Walida imam-e-hassan (as) imam-e-hussain (as) zauja-e-hazrat amir ul momineen immamul mashriq al Maghrib asad ullah ghalib Ali ibne Ali talib karam ullah wajh maosuma Sayyada fatima-z-zehra sayyada sayeed unissa dukhtare huzure akram sayyadna Mohammed mustafa (s.a.w).
Maullana shah abdul azize mohadis dehalwi aur maulana shah wali ullah saha khibla mohadis-e-dehlwi ka bayan hai ke khandan mir daard aur khandane sardar baik sahab khibla aur khaja rehmatullah nayabe rasool rehmatabaad shareef ka khandan, khandan sayyad aewas khan bahadur Naqshey bandi se masalik hai.

HAZRAT KHAJA MOHAMMED TAHAIR NAQSHEYBANDI FARZANDH HAZRAT SAYYAD KHAJA MIR AEWAS BUKHARI NAQSHEY BANDI ULAA:
Hazrat moullan allama-e-zama Khaja mohammed tahir Naqsheybandi farzand- duwam hazrat khaja mir aewas khan bukhari naqshbandi ulla ba zamana shahjaha me apne farzandan wo brother zadeghan wo aqarib ke hindustan aye kuch din baad shahjaha ka inteqal hogaya tab urang zaib alam gir badhsha nai bhi aap ki khandani wajahat se khub waqif thai is lye aap se nihayat tehzib se guftagu farmate thai chunache khaja mohammed tahir ko teen ladke thai farzand-e-awal maosoom sayyad khaja mohammed salleh farzand-e-duwam sayyad khaja mohammed yaqub ,farzand-e-suwam Nawab sayyad khaja mohammed fateh ullah khan bahadur thai shahinshah-e-allamgir aurangung zaib nai apni bhateji dukhtar shahzada murad bhaqsh ki ladki aasaish banu ko nawab sayyad khaja mohammed salleh Naqsheybandi se mansub kye aur dusre bhateji duqta shah-e-zada murad baqsh ko nawab sayyad khaja mohammed yaqub naqshbandi se mansub kye aur teesre ladke sayyad khaja mohammed tahir naqshbandi maosum nawab sayyad khaja mir fat-e-ullah khan bahadur ko bhi allam gir apne khandan ki ladki se mansub karna chahate thai magar nawab sayyad khaja mir fat-e-ullah khan bahadur nai ye farmaye ke do shehzadiya humare ghar aachuke hai jo kafi hai apne khandan me nawab sayyad khaja mir yaqub naqshbandi al muqatib nawab saarbuland khan bahadur ki humsher se shadi hui un ke batan se nawab sayyad khaja mir zafer ullah khan bahadur thai in ka laqab nawab turre baz khan tha .

TURRE BAAZ KHAN KI WAJHE TASMIYA:
Ye hai ke aap apne pir-o-murshed ka urse nihayat dhoom dhaam se delhi me manate thai aur joloos-e-sandale shareef me jo barghye hazrat sayyad qutub uddin bakhtiyar kaki (rh)ke astane se nikal ta tha aur saare shehar me chiragha hote thai aur aap joloos-e-sandal-e-shareef me papiyada ba nafse nafees chalte thai aur in ki dastaar me jo in ke aab-o-ajdaad basa aoqat mukhtalif jaha jaha shahi kiye wo turrey jo in ke khandani wiraasat me in ko aye tha wo sab turrey ba ek waqt apni daastar me lagaa kar piyada joloos-e-sandal ke saath nihayat hi adab ehteram ke saath apne peer-o-mursheed ke astane tak pohanch te thai ahl-e-delhi aur arefane delhi aap ki is adda ko dekh kar turrey baas khan ke laqab se pukar tai thaiaur khud aap ko bhi ye laafz pasandh ata tha islye turrey bas khan ki ek tariq ban gai aap ki ek sahabzadi sayyad nawab begum areffa haffez-e-quran thae in ko apne hi khandan me nawab mir ahmed khan bahadur naser jung shaheed farzand nawab asif jah bahadur se mansub kye nawab roshan-att-daulla bahadur Naqsheybandi ke pote nawab sayyad khaja mir daard thai. apne bhi lebase durwashi iqteyar kye aur apne hi walid ke mureed-o-khaleefa thai ap ke bhi saynkdo mureedai mutaqideen qulfa-e-delhi me rahe app apne ain-ne-hayaat 29 saal maikhana-e-dard tasneef kye is me un ho nai apne wisal ki peshan goe bhi kardye thai ap ka ke tasanif hai , aur ap ko raagh raaghne aur mosiqi me bhi kafi dakhal tha gawaiye app se mosikhi ka fun haasil karte thai aur shayaree me ghair mamule shoharat rakh te thai mehfil-e-sama har maah tariq muqarrar hua karti thi aur apne zamane ke aulliyao aur mashaiqeen wo ulma-o-me ba izaath ba weqar samjhe jate thai aur nawab asif jah bahadur se bhi kafi rabt tha aur moulana faqaruddin faqre jaha farzand khaja nizam uddin aurangabadi aur shah wali ullah muhadise delhi mirza mezhar jaan shaheed aur shah ghulam ali aur shah abdul aziz muhadis-e-delhi ka bayan hai ke sadiyon se musalman saltanato ka shiraza bekharrahai moughalo .
ki saaltanath kahtem horahi thi khuni holi delhi me khaeli jarahi thai beruni hmlaawro ki surath me nader shah ban kar kabhi ahmed shah abdal ki shakal me ghulaam khader khan rohela nai is azeem-o-alishan saltanath ke waris ki ankhu me garam salahi phair kar use binae se mehroom kardiya sikho aur marhato jatto aur dakuo ke pe dar pe hamlo nai aisa tabbah-o-tarach kya ke phir wo zamana khush hali lout naaye us waqt khaja mir dard ka khandan delhi me ba asar ashraaf wo umra shahi tamkanath wo faqire me shahi ke andaaz me mashur tha log delhi chod kar delhi se bahar bagharz-e-panha jarahe thai us waqt mir taqi mir nai ye alfaz istemal kiye( dar-e-khaja dard musanif doctor waheed aqter 27)ke mai delhi me in dino maut ko ek martaba hi nahi aate dekha balke har saans me naye andaaz se apni shakal dikhate hai chunache mir taqi mir souda umra wo ashraaf-o-ulma wo shohra sab ke sab in halat se khauf zada ho kar delhi chod diya magar is nafsa nafse ke hangaame me khaja mir daard apni buzugh-o- ke astane aur delhi nahi choda tammam fazle khuda per kamile aitekhad rakh kar izath wo aabru se delhi me guzare (azad abe hayat me likh tai hai )ke khaja mir daard Naqshey bandi ka khandan delhi me moaziz wo muhataram wo mouzam hai aur peere muridi ki rah me nihayat hi khubi se dars tadris maikhana mashghuul hai .

DARKHAJA MIR DARD DOCTOR WAHEED AKHTER 20:
Likhtai hai ke moulana mohtaram ul muqam shah abdul aziz muhadiz-e-delhi ka bayan hai ke is pur aashoob dour me bais buzrugh sahab irshad har silsilay aur har tariqai ke delhi me thai chunache moulana faqaruddin faqre jaha farzadh khaja nizam uddin auragabadi aur shah waliulla muhadis mirza mazhar jaan shahid Naqsheybandi aur maulana shah ghulaam ali in ke khan kha me rushed-o-hidayat ka manba thai ,in buzrugho me maulana muhataram-ul-mukham hazrath khaja mir naser andhlib Naqsheybandi pader khaja mir dard ka khandan bilashuba hazrat sayyad khaja bahauddin Naqsheybandi buqari se milta hai ye ise khandan ke chashm-o-chragh hai isiliye khaja naser andhlib ko aftab-e-jaha khetai hai dr.waheed akhter khaja mir dard (21) likhtai hai ke mir taqi mir nai iqtelaf aqayet ke bawajood naser andhlib pader khaja mir dard ke lye jo alqab lekhai hai wo is baat ki dalill hai ke khaja mir dard aur in ke walid is waqt jami-e-muslimin me in ka ruhani martaba musallima hai khaja mir dard nai 29 sall ki umer me jamai-e-faqeri pehna mir taqi mir nai "nukattush shohra" me khaja naser uddin andhsslib aur in ke farzand khaja mir dard ke silsilay me farmaye ke ser silsilaye khuda perastaran aur muqtadaye alam ke alqab se yaad keya in ke zikar me likh tai hai (Ayyame faqir ba qidmat-aan-buzrughwar)sharf “endri shiraz “zabaan mubarakashmuhafir moor mir taqi mir manjiles qawhi shud alhamdullillah wal manta ke hurf aan seri silsilaye khuda parestaran mausar iftatebatin aa hazrath khafilai ahle irfan ke azzaharsh zaher ter zood kaar kard .
Mashafi 22 taskiray-e-hindi me is ki tasdiq ki hai ke dard ne apne kashf se tareq-e-wafaat 1199 hijri muttain ki alhamdillilah bilkul sach nikli in ka naam khaja mir taqalus dard hai aur ye farzand khaja naser andhlib ke hai jinhone nala-e-andhlib aehaid firdouse aramgha me likhi hai aur khaja naser andhlib fun sipahgire me maaher aur imam fun mane jate thai.
Mashafi ka bayaan hai ke 15 saal ki umer me khaja mir dard mutakhif hue haalat-e-aitekhaf me resalaye isrrarul saalat qalamband karchuke thai aur 29 saal ki umer me jama-e-faqire pehnai magar bachpan hi se ruju-e-lilah rahe duniya wi malumath se qahtahi dilchaspi nahi thi,khaja mir dard ka muqam in ke maasirin me bohot buland tha, urdu shayer-o- me azeem martabae ke shayer thai baqol azaad zabaan urdu ke char rukuo me ek khaja mir dard hai aur dusre teen arkaan mazhar jaan jaanshaheed ,mir taqi mir ,aur sauda hai .
khaja mir dard ke kirdar ko in ki azmath ko janne ke lye (khaja mir dard waheed akhter)chand taskerai nawiso ke bayanath naqal karna kafi hai taskira nigaro me se ke maslan mir taqi mir, mir qayem, mir hassan mas hafi dard ke muaser thai aur khaja mir dard se milna baas-e-izzath jan te thai qayaam uddin qayam jin ka ziker uper aa chuka hai kuch muddat tak dard se shayari me istefada talmiz haasil karte rahe mir hassan khaja mir dard ke bare me likhtai hai ke salik masalik makashifaat-e-deeni fahigh manahegh mujahedaad yaqini as irfa-e- aali maqam “wafaqahaye” zul ehteraam ber asan-e-suqan mannind qurshid fardh-e-hazrath khaja mir dard az alimane khush zaad waaz darwesh naik sifa tantanae kammal wo dabdabe jah wo jalal zulfalq raseed hetnaab qai mai feker aalish chu shaa mehraaz mashriq taa maghrib kashid, ar khaja mir dard ke faarsi wa urdu ke shayero aur adeebo aur mashayaqin ne uzaam wo ulmaay-e-karaam nai ap ke maasir shah wali ullah (rh)shah abdul aziz muhadis-e- dehhalwi (rh)shah abdul qader(rh), aur shah abdul raheem(rh), maulana faqar uddin faqre jaha aur bholu pasha, aur majzub qadri shah afaq ye sab ke sab ap ke muassir thai.
Har maah tariq-e-muqarrara per hazrath khaja mir dard ke ha delhi me ap ke khankha me mehfill-e-sama hoti thi ek rooz shah alam gir mohammed badhsha is mehfil-e-sama me bin bulaye tashreef laye aur charzanu baithe jab khaja mir dard ki nazar badhsha per padhe to khaja mir dard nai badhshah se farmaye bilabulaye kese agaye badhshane apne baithak ka andaz samajh gaya aur kaha ke mere paau me dard hai tabkhaja mir dard farmae dard ko mazid dard na hona chahiye aur haasil majaze dard, dard ke haa bilabulaye na anchahey shah-e-delhi manjlis se uth kar fauran chalegai log samaj rahe thai ke najane kya itaab naama ata hai bajaye itaab naame ke maazerat naama aya.

KHAJA MIR DARD KE JADD NAWAB KHAJA ZAFER ULLAH KHAN BAHADUR ROSHAN-AD-DAULA:
Nawab roshan-ad- daula ki shadi duqter sayyad-ul-sadath sayyad shah lateef ullah qadri bin sayyad shair mohammed qadri ki naberi huzur ghouse-us-saqalain se hui in ke batan se nawab sayyad khaja mir naser andhlib paida hue in ki shadi sayyada bakhshi begum urf mangha begum dukhter sayyad ul arefain sayyad mohammed husaine qadri bin sayyad ahmed khan shaheed ki naberi se hui in ke batan se khaja mir dard aur khaja mir aser aur sayyad khaja mir mohammed paida hue khaja mir dard ko ek ladka ek ladki thi jin ka naam sayyada zainab unnisa begum tha farzandh khaja mir dard mausoom sayyad khaja mir taqalus alam tha aur laqab zia ul naser tha aur yehi khaja mir dard ke janasheen hue..

HAZRATH SARDAR BAIG SAHAB KHIBLA AULLAD-E- NAQSHEYBANDI SE HAI:
Hazrath sardar baig sahab khibla sakin bhoi gudha aghapura hyderabad deccan se hai silsila-e-khandani hazzrath khaja mohammed bahaodin Naqsheybandi se milta hai sardar baig sahab khibla ka asal naam sayyad ghulam husain hai ap ke walid ka naam sayyad wahed aur dada ka naam sayyad adina aur per dada ka naam haji sayyad shareef baye jadde ala ka naam abud zayi baye bin sayyad qaulli baye ye qandane balaq ka sab se mauziz qandan hai is silsilay me khan-e-balaq gul pasha nai apne damad nawad sayyad khaja hafeez ullah khan ko ek maktub kikaha tha ke sayyad khaja mir aewas khan bukhari Naqshey bandi ula ke kayi sahabzade thai jo mukhtaleef muqamat per chale gaye thai jin me baaz bukhare shareef tashkhand samar khand aur baaz turan shiraz aur balaq chale gaye thai aur baz hindustan aur lahor bhi gaye thai, chunachai sardar baig sahab ke ajdaad balkh me sab se mauziz mane jate thai lehaza nawab hafeez ullah khan bahadur ki ladki jo khan-e-balkh gul pasha ki haqiqi nawasi hoti thi jin ka naam sayyada fareed unnisa begum hai in ki shadi hazrat sardar baig sahab khibla ke haqiqi ek lautai nawase mir basit ali se anjaam paye gul pasha nai farmaya mirza sahab lakh kuch kahe mager wo sayyadzad Naqsheybandi hai aur in ka khandan balaq me sab se ziyada mauziz hai chunachai gull pasha nai farmaye mere mehel aur mirza sardar baig sahab ki abaye dewdhi ke darmiyan sirf ek diwar haad-e-fasil hai aur ye khandan ko mazhabi aur shahi har etebar se fazillat wo aezzaz haasil hai khan balaq gul pasha ka maktuba zaban farsi me hai.

HAZRATH KHAJA RAHMAT TULLA NAQSHEYBANDI BUKHARI (NAYAB-E-RASOOL ALLAH NAQSHEY BANDI BUKHARI REHMATABAD SHAREEF):
Hazrath Sayyad khaja alam Naqshey bandi mulk-e-turan se hindustan tashreef laye chu kae ap hazrat nawab sayyad aewas khan bahadur qaswarat jung uzad daula itaiza ul mulk jo nawab khaja mohammed abid khan bahadur ke damad aur asif jhah bahadur shah-e-deccan ke haqeqi phupa aur khusar thai in se rishta kharabat rakhtai thai is lye sayyad khaja alam Naqshey bandi aksar bardar nawab asif jah bahadur me raha karte thai aur ap baejapur zille balgao me sukunath iqtiyar kye aur wah app ek saaleh areefa naik bibi se aghd farmaye jin ke batan se hazrat khaja rehmatullah nayabe rasool allah ki wiladaat 1105 hijri me hui aur app kae bachpan hi me ap ki walida ka inteqal hogaya is ke baat ap ke walid sayyad alam dusra aghad kye ye walida hazrath khaja rehmatuallah ki na muwafiqat ki wajhe se ap apne walid buzrugh war ki ijazath le kar kurnool tashrif legaye aur apne haqeqi qala ke yaha rehne lage aur kurnool hi me ahadis wo ilmo fiqa wo quran wagaira se fareghul tehsil hue baad takmil ulumey zaheri aap ke asateza ap per faqer karne lage aur sare maulimin nai ap ko dastare fazilath bandha app sayai mul daher aur qayamul allail thai ek dafa kurnool me qahersari agaye wali kurnool khud ap ke pass hazir hue aur dua ki darkhawst ki kuch hi dair me zoordar barish hui ek shab aalam-e-kaif me app ko huzur-e-akram(sawa)ke didar se musharraf hone ka sharf haasil hua huzur akram sallallahualihi wasalam nai farmaye rehmatullah baitullah ko aoaur dosri taraf sayyad ashraf makki ko huzur ka hukum hua ke khaja rehmatuulah arahehai hai unhey unka ka hissa dedo chunache khaja rehmatullah bagar zai haj rawana hue aur sayyad ashraf makki jo kohe abu khais me maraqhaibai raha karte thai in ki qidmat me khaja rehmatullah hazir hue us waqt ashraf makki muraqhaibai me thai is lye khaja rehmatullah khamush adab se ap ki taraf aye dekhe to khud bhi khaja rehmatullah ko assalam u alikum farmaye aur kaha ke mujhe tumhara hi intezar tha hazrath makki ki qidmat me rehkar mustafiz ho ne kae baad bandargha-surat tashref laye aur kuch din surat me rehkar sayyad shah ali gujrati se iztefada kya aur khaja rehmatullaha nai sayyad shah raza ali gujrati se dobara silsilaye Naqsheybandiya me khilafat-o-ejazat haasil karli ishi tarha sayyad shah raza ali gujrati nai khaja rehmatullaha se silsilaye qadriya me khirqa-e-qilafat haasil karli aur ijazat li is tarha dononai ek dusre ko faida pohanchaya phir khaja rehmatullah nai surat se kurnool tashreef laye aur sayyad ali rafai melapur madras se bhi istefada haasil kya khaja sahab kuch din cudappah me bhi rahe aur kuch din ana samunder ki pahdi per rahe use zamane me qule dar uodgir sayyad abdul qader jo bada ba aser rayees tha ap ka mureed hua aur us nai ek mauzu zamin kharid kar nazer kya aur us ko rehmatabad ke naam se mausoom kya aur waha ek masjid bhi bawaye jis ka naam madina masjid rakha ek aur riwayat me hai ke sayyad abdul khader se khaja sahab nai wo zamin kharidai zamin ka bayana 1161 hijri me hua is bayane ke dastawizath par qile war udh gir ki mohar sabth hai khaja sahab ka wisal ba umer 90ya92 saal ki umer me hua 1195 hjiri baroze jumeraat namaz-e-janaza juma kae din hue rehmatabad me aram farmahai ap ke do bibiyan thi pehli biwi se ek ladki paida hui thi jo bachpan me hi inteqal kar gaye doosri bivi habeeba khatun jo nawab kurnool ki ek lauti duqhtar thi in se koi aulaad nahi hui.

*****************THANK YOU*****************